Prawo budowlane

PREZENTACJA PARTNERA

Uzyskanie pozwolenia na budowę, legalizacja samowoli budowlanej, warunki prawne odbioru technicznego budynków, poprawność sporządzenia umów o roboty budowlane – to tylko niektóre zagadnienia, które obejmuje prawo budowlane. Ta dziedzina legislacji jest niezwykle rozległa, a przepisy często ulegają zmianie. Dlatego nasza kancelaria prawna zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę z jego zakresie. Usługi w tym obszarze kierujemy do wszystkich podmiotów działających w powiązaniu z szeroko pojętą branżą budowlaną. Mogą z nich skorzystać m.in.:

 • deweloperzy,
 • firmy realizujące prace budowlane,
 • właściciele nieruchomości o problematycznym statusie prawnym,
 • osoby prywatne, które doświadczają problemów w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę czy podczas współpracy z firmą budowlaną,
 • agencje nieruchomości.

W zespole Flamm & Sachanbiński znajdują się doświadczeni prawnicy z szeroką wiedzą w zakresie przepisów budowlanych, którzy zapewnią wszechstronną obsługę.

Prawo budowlane – zakres obsługi naszej Kancelarii

Kancelaria wykonuje na rzecz swoich Klientów szeroką gamę usług związanych z prawem budowlanym. Mogą one objąć:

 • stałą obsługę prawną w obszarze prawa budowlanego – w tym np. analizę i przygotowanie umów o roboty budowlane, analizę dokumentacji nieruchomości,
 • doraźne wsparcie prawne w konkretnej sprawie związanej z prawem budowlanym – np. dotyczącej legalizacji samowoli budowlanej, dochodzenia przed sądem praw z tytułu nienależytego wywiązania się inwestora budowlanego z obowiązków itp.,
 • porady prawne dotyczące zagadnień związanych z prawem budowlanym.

Zapewniamy wsparcie w postaci:

 • konsultacji i porad prawnych – podczas spotkania prawnik może wyjaśnić Klientowi, w jaki sposób w świetle prawa budowlanego wygląda jego sprawa oraz wskazać kroki prawne możliwe do podjęcia,
 • analizy dokumentacji związanej z inwestycją budowlaną – np. umów o usługi budowlane, umów z deweloperem / inwestorem, kontraktów, ekspertyz biegłych itp.,
 • sporządzania umów związanych z realizacją inwestycji budowlanej,
 • reprezentacji Klienta w sprawach o naruszenie umowy o usługi budowlane lub umowy z inwestorem / deweloperem – przed sądem, innymi instytucjami oraz w trakcie negocjacji z drugą stroną sportu;
 • wsparcia przy dochodzeniu od nierzetelnych wykonawców usług budowlanych roszczeń gwarancyjnych, kar umownych oraz innych form rekompensaty,
 • udzielenia pomocy przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, pozwolenia na budowę / wyburzenie obiektu, zmiany sposobu użytkowania.

Zakres działalności Kancelarii obejmuje nie tylko prawo budowlane, ale również prawo nieruchomości – w tym kwestie związane z obrotem nieruchomościami, porządkowania spraw związanych z księgami wieczystymi, podziałami i przekształceniami nieruchomości i tym podobne.

Prawnicy współpracujący z Kancelarią zdobyli wieloletnie doświadczenie w sprawach z obszaru prawa budowlanego, które podparte jest nieustannym poszerzaniem wiedzy w tym obszarze. Dzięki szerokim kompetencjom obsługa prawna dotycząca inwestycji budowlanych zdobyliśmy zaufanie dużego grona klientów – zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych.

Z pełnym zakresem obsługi prawnej w tym obszarze można się zapoznać, kontaktując się bezpośrednio z naszą kancelarią. Na spotkanie z prawnikiem można umówić się telefonicznie bądź drogą mailową.

Dodaj komentarz