Czy warto zainstalować w naszym domu pompy ciepła?

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, które przenosi ciepło z jednego miejsca do drugiego. Opiera się na zasadzie termodynamiki, która mówi, że energia może być przekształcana z jednej postaci w drugą. Pompy ciepła coraz częściej są używane do ogrzewania naszych domów. Mogą być zasilane energią elektryczną lub gazową, ale najczęściej zasilane są energią elektryczną. Przy wyborze instalacji warto skonsultować się z specjalistami np. pompy ciepła Rybnik. Pompa pobiera ciepło z chłodnego powietrza zewnętrznego i przekazuje je do ciepłego powietrza wewnętrznego. Ten proces nazywa się wymianą ciepła. Popularnym w naszym kraju rodzaje pomp jest pompa powietrze-woda. Są łatwe w montażu, nie wymagają żadnych prac ziemnych. Pobierają energię cieplną z powietrza otoczenia. Powietrze dostaje się do wentylatora i przekazuje w parowniku ciepło. Po czym gaz się rozpręża zmienia swoją postać, po czym szybko wraca do swojej pierwotnej postaci (przez ponowne sprężenie) i pobiera kolejną dawkę energii cieplnej z otaczającego powietrza.

Jakie są zalety pomp ciepła w porównaniu z innymi systemami ogrzewania

Pompy ciepła to rodzaj systemu grzewczego, który nie wykorzystuje do wytwarzania ciepła paliw kopalnych, takich jak węgiel. Zamiast tego używają prądu. Ten rodzaj systemu grzewczego jest bardzo wydajny energetycznie, ponieważ może być ponad trzy razy bardziej wydajny niż inne systemy. Pompy ciepła mają również mniejsze wymagania konserwacyjne i są bardziej przyjazne dla środowiska. Pompy ciepła mają wiele zalet w porównaniu z innymi systemami grzewczymi, a te zalety będą się zwiększać wraz z postępem technologicznym.

Pompy ciepła są również tańsze na dłuższą metę, ponieważ wymagają mniej konserwacji i nie wymagają regularnych napraw, jak tradycyjne systemy grzewcze. Pompy ciepła są sprawne w około 40 – 60%, więc do ich działania zużywa się sporo energii elektrycznej. Dlatego warto pompę ciepła zasilać instalacją fotowoltaiczną.

Pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką

Pompy ciepła to przyjazny dla środowiska i zrównoważony sposób ogrzewania domu. Ponieważ czerpią energię z naturalnych przemian w środowisku. Dzięki zastosowaniu fotowoltaiki, możemy również prąd zasilający pozyskiwać w naturalny sposób, z promieni słonecznych.

To połączenie da nam przede wszystkim oszczędność. Na samym początku możemy obniżyć koszty instalacji uzyskując dofinansowanie z rządowych programów wsparcia dla tych energooszczędnych rozwiązać, które nawet czasami w znacznym procencie potrafią pokryć cenę zakupu instalacji. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania zapewnia Pogres Rybnik.

Po instalacji systemów momentalnie otrzymujemy niższe rachunki, a całość inwestycji powinna nam się w pełni zwrócić po ok. 6 – 9 latach. A przy ostatnich wyższych cenach surowców konwencjonalnych nawet szybciej.

Dodaj komentarz